[ HOME ]

 

Latest Events Photographs 2018-2019

 

Press Cuttings

Mix Photos

10th  convocation of Eklavya sanskrit academy - Jan 2020

Eklavya Sanskrit Sangeetotsavah -  24 Feb 2019

Eklavya Sanskrit Sangeetotsavah -  12 Feb 2017

Eklavya Sanskrit Sangeetotsavah -  7 Feb 2016

Yuva Gurav Puraskar 2012

Grishma Sanskrit Shibir 2012

Eklavya sanskrit academy perfomed sanskrit drama 'sanskritasya market velue  2011-12

3d convocation of Eklavya sanskrit academy

 

[ HOME